สนามบินฟอร์ตเชอร์ชิลล์ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศอเมริกัน

ตอนนี้สนามบินเป็นสนามบินฟอร์ตเชอร์ชิลล์ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศอเมริกัน แคนาดาที่เก็บภาพสองดวงที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตในทศวรรษที่หกสิบและหกสิบ มรดกหลักคือรันเวย์ที่มีความยาวทางทหาร (9,200 ฟุตยาวพอสำหรับโบอิ้ง 747) และวอร์เรนของ “ถนน” พัดออกไป Cape Churchill – ครั้งสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมถังตอนนี้สนามเด็กเล่นสำหรับรถลีมูซีนแนะนำ

โค้งปิ้งงู

ทางที่คดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรยักษ์เป็นที่สังเกต และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้ โค้งปิ้งงูเป็นถนนที่ขึ้นเขาบางทีนอกจากจะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมจากสกลนครไปยังจังหวัดอื่นๆ แล้ว ยังกลายเป็นสถานที่การออกกำลังกายและการซ้อมปั่นจักรยานได้ดี อากาศบนนี้เย็นสบาย

เขาค้อ

หากใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์ แล้วไม่ได้ขึ้นมาถึงเขาค้อ ถือว่ายังมาไม่ถึงอย่างแท้จริง เขาค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันเป็นไฮไลต์ของจังหวัด ที่นี่เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ มีจุดท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งน้ำตก ถ้ำ เกาะ แก่ง หน้าผา จุดชมวิว ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เช่น อนุสาวรีย์จีนฮ่อ พิพิธภัณฑ์อาวุธ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ