ทารกที่คลอดก่อนกำหนดน้อยที่สุดมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณสองปอนด์เมื่อแรกเกิด เริ่มได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ ในอีกไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์พวกมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอาหาร ซึ่งมักจะส่งผ่านทางท่อให้อาหารหากทารกยังไม่สามารถดูดหรือกลืนได้ ในช่วงการเปลี่ยนภาพนี้เหยื่อจะถูกป้อนผ่านวิธีการต่าง ๆ แต่การบริโภคโปรตีนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง

ซึ่งรบกวนการเจริญเติบโต เพื่อช่วยแพทย์ในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการเจริญเติบโตในทารกเหล่านี้นักวิจัยได้ทำการวัดปริมาณการได้รับและการสูญเสียของวิธีการให้อาหารทางโภชนาการที่แตกต่างกัน ผลของพวกเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ การเจริญเติบโตและโภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดเนื่องจากพวกเขามีขนาดใหญ่ขึ้นพวกเขาต้องการการแทรกแซงน้อยกว่า การศึกษาของเราให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อช่วยนักนีออนวิทยาประเมินผลทางโภชนาการโดยรวมของคำสั่งรวมของพวกเขาในขณะที่พวกเขาค่อยๆลดสารอาหารทางหลอดเลือดดำและเพิ่มฟีดทางเข้า