กรมศุลกากรเวียดนามเผยข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ว่า ยอดเกินดุลการค้าเดือนสิงหาคมปีนี้เพิ่มขึ้นมากจากเดือนกรกฎาคม เพราะยอดส่งออกสมาร์ทโฟนและชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ยอดเกินดุลการค้าสหรัฐและยอดขาดดุลการค้าให้จีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

กรมศุลกากรเผยว่า เดือนที่แล้วเวียดนามเกินดุลการค้า 3,435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 105,147 ล้านบาท) หรือเกือบ 80 เท่าของเดือนกรกฎาคมที่เกินดุล 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,316 ล้านบาท) และกว่าสองเท่าของที่รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะเกินดุล 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 52,040 ล้านบาท) ยอดส่งออกเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 จากเดือนกรกฎาคม ส่วนยอดนำเข้าลดลงร้อยละ 2.1 จากเดือนกรกฎาคม สินค้าส่งออกที่ทำรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ สมาร์ทโฟน สิ่งทอ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เฉพาะสมาร์ทโฟนและชิ้นส่วนที่ส่วนใหญ่ผลิตโดยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48 เป็นผลจากการเปิดตัวกาแล็กซีโน้ต 10 รุ่นใหม่เมื่อต้นเดือน

ส่วนยอดเกินดุลการค้าสหรัฐ ตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของเวียดนามอยู่ที่ 4,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 152,769 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 3,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 117,562 ล้านบาท) ในเดือนเดียวกันปีก่อน ขณะที่ยอดขาดดุลการค้าให้จีน คู่ค้าใหญ่ที่สุดของเวียดนามอยู่ที่ 2,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 75,917 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 1,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 41,938 ล้านบาท) ในเดือนเดียวกันปีก่อน เพราะเวียดนามต้องพึ่งพาวัตถุดิบและอุปกรณ์จากจีนในการผลิตที่ใช้แรงงานสูง