รัฐบาลยังไม่ได้สรุปรายละเอียดของมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงแผนการมอบเงิน 1,500 บาทสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังเมืองสองชั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาแผนและไม่มีข้อสรุปใด ๆ เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประชาชนที่มีความสามารถในการใช้จ่ายควรใช้เงินเพราะหากคนหยุดการใช้จ่ายทุกอย่างจะหยุดชะงัก

โดยยอมรับว่ารัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรการที่จะส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาทในวันที่ 30 เมษายน ในบรรดามาตรการที่วางแผนไว้จะมีการเพิ่มบัตรสวัสดิการของรัฐประมาณ 7 พันล้านบาทสำหรับกลุ่มเฉพาะสามกลุ่ม ในสามคนนี้ผู้ปกครองจะได้รับเงิน 500 บาทต่อเด็กหนึ่งคนสำหรับการซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน, อุปกรณ์การเรียนรู้, ตำราเรียนและชุดกีฬา เกษตรกรที่จดทะเบียนจะได้รับ 1,000 บาทต่อการซื้อปุ๋ย ในขณะที่ 100,000 คนพิการที่ลงทะเบียนจะได้รับเพิ่มอีก 200 ถึง 300 บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน