ในฐานะที่เป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรงกล้ามเนื้อหัวใจตาย สามารถสร้างความเสียหายถาวรและอันตรายถึงชีวิตต่อหัวใจพัฒนาวิธีการหลายอย่างเพื่อฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อและระบบหลอดเลือดของหัวใจพร้อมกันโดยการใช้สเต็มเซลล์สองชนิด การค้นพบนี้ให้ความหวังที่จะพัฒนาวิธีการรักษาหัวใจแบบใหม่

ซึ่งเป็นทางเลือกทดแทนการปลูกถ่ายหัวใจที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักMI เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มันนำไปสู่การสูญเสียอย่างถาวรของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและการสร้างเนื้อเยื่อแผลเป็นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของหัวใจหรือแม้แต่หัวใจล้มเหลว ด้วยตัวเลือกการรักษาที่ จำกัด สำหรับ MI อย่างรุนแรงและภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นสูงการปลูกถ่ายหัวใจเป็นวิธีสุดท้าย แต่มีความเสี่ยงสูงมีราคาแพงและมีผู้บริจาคที่เหมาะสม จำกัด ดังนั้นการรักษาด้วยสเต็มเซลล์จึงกลายเป็นตัวเลือกการรักษาที่มีแนวโน้ม