นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารฮ่องกงประกาศวันนี้ว่า จะปฏิรูประบบการศึกษา เพราะมองว่าหลักสูตรการศึกษาแบบเสรีมีส่วนยุยงให้คนประท้วงด้วยความรุนแรงหลายครั้งเมื่อปีก่อน

นางหล่ำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ต้ากุงเป่าฉบับวันนี้ว่า หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบันเปรียบเหมือนเล้าไก่ไร้หลังคา รัฐบาลจะแจกแจงให้ประชาชนเข้าใจภายในปีนี้เรื่องแผนปฏิรูปการศึกษาในอนาคต เธอรู้สึกว่าโรงเรียนปล่อยให้ครูสอดแทรกอคติทางการเมืองให้แก่นักเรียน ถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลให้มากขึ้น เอเอฟพีคาดว่า ความเห็นของนางหล่ำจะทำให้ชาวฮ่องกงที่รู้สึกว่ารัฐบาลจีนกำลังเข้ามาลิดรอนเสรีภาพมีความไม่พอใจมากยิ่งขึ้น ฮ่องกงใช้หลักสูตรการศึกษาแบบเสรีมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยให้อิสระแก่โรงเรียนเรื่องวิธีการเรียนการสอน แต่สื่อทางการจีนและนักการเมืองในฮ่องกงที่สนับสนุนจีนเรียกร้องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาเน้นความรักชาติให้มากขึ้น

ปีที่แล้วฮ่องกงเกิดการประท้วงรุนแรงที่มีเยาวชนเป็นแกนนำมานาน 7 เดือน มีคนถูกจับกุมกว่า 8,000 คน เกือบหนึ่งในห้าเป็นนักเรียนมัธยมปลาย การกวาดจับขนานใหญ่ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้สถานการณ์การประท้วงในปีนี้สงบลง และเริ่มมีการชุมนุมกลุ่มเล็ก ๆ อีกครั้งเมื่อดูเหมือนทางจะควบคุมการระบาดได้แล้ว ล่าสุดตำรวจปราบจลาจลเพิ่งปะทะกับกลุ่มม็อบที่ชุมนุมแล้วสลายตัวอย่างรวดเร็วตามห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเมื่อวันอาทิตย์ มีผู้ถูกจับกุมหลายคน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น