ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH เข้าประจำการ 4 เครื่อง

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH จำนวน 4 เครื่อง เข้าเป็น เครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 หรือ บ.ขฝ.2 ประจำการ ณ ฝูงบิน 401 กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี H.E.Mr.Noh Kwang-il (นาย โน ควัง อิล) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39) เพื่อรองรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบิน ตลอดจนมีความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติงานกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินแบบ T-50TH จำนวน 12 เครื่อง จากบริษัท Korea Aerospace Industries สาธารณรัฐเกาหลี แบ่งเป็นระยะที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง และระยะที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง ทั้งนี้ เครื่องบิน T-50TH 2 เครื่องแรก ได้มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และอีก 2 เครื่อง มาถึงกองบิน 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นวันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับขั้นสุดท้าย ณ กองบิน 4 โดยเครื่องบินทั้ง 4 เครื่อง พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทุกประการ

เครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 (T-50TH) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมทั้งกิจเฉพาะหลัก ได้แก่ การฝึกนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น และกิจเฉพาะรอง ได้แก่ การโจมตีทางอากาศ รวมถึงการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ ได้อีกด้วย.-สำนักข่าวไทย