ปฏิกิริยาทางเคมีที่ให้โปรตีนรูปร่างของพวกเขาอาจจะอ่อนแอกว่าและเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม การเชื่อมต่อที่อ่อนแอเหล่านี้เป็นวิธีใหม่สำหรับนักวิจัยในการทำความเข้าใจโปรตีนที่ก่อให้เกิดโรคและช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นฐานทางเคมี โครงสร้างของโปรตีนที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นแผ่นเบต้าอะไมลอยด์อะตอมบางตัวที่อยู่ห่างไกลกันเกินกว่าพันธะ

จะยังคงอยู่ในย่านอิเล็กตรอนของกันและกัน นี่แปลกมากมันอยู่นอกสามัญสำนึกของเคมีอินทรีย์อะตอม หน่วยการสร้างของสิ่งมีชีวิตที่แสดงในตารางธาตุขององค์ประกอบ เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโมเลกุลโดยการแบ่งปันหรือขโมยอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น อิเล็กตรอนเหล่านั้นบินไปรอบ ๆ เร็วสุดในกลุ่มเมฆอิเล็กตรอน ความเข้าใจดั้งเดิมของพันธะเคมีคือในโมเลกุลขนาดใหญ่อะตอมจะต้องอยู่เคียงข้างกันเพื่อแบ่งปันอิเล็กตรอนคำนวณว่าอะตอมที่อยู่ห่างกันไม่ได้แบ่งอิเลคตรอน แต่เมฆอิเล็กตรอนของพวกมันยังสามารถมีอิทธิพลต่อกันและกัน พวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางพันธะผ่านอวกาศ เส้นทางการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านพันธะผ่านอวกาศนั้นอ่อนแอมาก แต่พบได้ทั่วไปพอที่จะรวมกันเป็นอิทธิพลสำคัญต่อโครงสร้างโดยรวมของโมเลกุลขนาดใหญ่