นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ย้ำจุดยืนแนวคิดนี้กับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้าสานต่อโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงราย ให้สามารถเปิดใช้งานได้ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ หลังจากก่อสร้างเสร็จทั้ง 3 สัญญาในปี 2558 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนงานทิ้งไว้จนพังเสียหาย ทั้งที่จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วกว่า 33 ล้านบาท

เบื้องหลังที่ทำให้มีการแก้ไขปัญหานี้ เกิดขึ้นหลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้วันที่ 2 มิถุนายนปีที่แล้วพร้อมกับนายพิศิษฐ์ สมัยเป็นผู้ว่า สตง. ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนที่ สตง.เชียงรายได้รับ โดยมีปลัดอำเภอเชียงของและเอกชนคู่สัญญาร่วมชี้แจงข้อมูล โดยเฉพาะความเสียหายและแนวทางการแก้ไขโครงการนี้ ซึ่งแยกเป็น 3 สัญญา

สัญญาแรกสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเปลี่ยนการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงอาคารพิพิธภัณฑ์ปลาบึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ หรือ Landmark รวมทั้งอาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในโครงการค่าจ้าง 20 ล้านบาท ทำสัญญาจ้างเอกชนรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ อ้างเหตุผลเป็นงานก่อสร้างต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เริ่มสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุดสัญญา 15 พฤศจิกายน 2557

สัญญาที่ 2 ก่อสร้างสะพาน คสล.ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร ค่าจ้าง 9,570,000 บาท เริ่ม 30 กรกฎาคม2557 แล้วเสร็จ 24 กรกฎาคม 2558

สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างลานกิจกรรม และประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง ค่าจ้าง 3,715,000 บาท

ขณะที่การตรวจสอบโครงการนี้วันที่ 9 และ 10 เมษายนที่ผ่านมาพบว่าด้านในอาคารและจุดชมวิวพิพิธภัณฑ์ปลาบึก มีการรื้อวัสดุที่ใช้ทำผนังและเพดานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

ส่วนอาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึกพื้นที่ทรุดตัวมีการถมดินแล้ว ขณะที่ลานกิจกรรมและประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง ยังมีวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่เหมือนเดิม

ข้อสังเกตของอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ นายอำเภอเชียงคนใหม่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร และต้องใช้จ่ายเงินแผ่นดินอีกหรือไม่

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7