บาร์สไตล์ Speakeasy เป็นเหลาเล็กน้อยโหลในวันนี้ แต่ Bourbon & Branch เป็นผู้บุกเบิกในช่วงต้นของแนวโน้มและยังมีความโดดเด่นในอดีตที่ผ่านมา
ในช่วง Prohibition มีการเรียกใช้เป็น “Cigar Shop ของ JJ รัสเซล” แต่ในความเป็นจริงคือหนึ่งในซุ้มดื่มอันดับต้น ๆ ของเมืองและดังนั้นจึงยังคงมีอยู่ในปัจจุบันด้วยหน้ากากใหม่

การเก็บคะแนนล่วงหน้าจะทำให้คุณได้รหัสผ่านไปยังแถบหลักซ่อนอยู่หลังประตูที่ไม่มีข้อสงสัยภายใต้เครื่องหมาย ‘Anti-Saloon League’ ไม่มีการจอง? ลองใช้โชคของคุณที่ประตูทางเข้าอื่นที่ไม่มีเครื่องหมายซึ่งอยู่รอบ ๆ ห้องซึ่งเป็นที่ซ่อนตัวที่ไม่ระบุตัวตนมากเกินไป ภายในมีแถบเล็ก ๆ ที่ประดับออกมาเหมือนห้องสมุด