ครอบครัวและแพทย์ของเขาเห็นพ้องกันว่าจะทำให้เขาเสียชีวิตได้โดยการถอนหลอดดูด ความไว้วางใจของ NHS ได้ขอให้ศาลสูงในสหราชอาณาจักรประกาศว่าไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาลคุ้มครองเพื่อวินิจฉัยเมื่อแพทย์และครอบครัวทุกคนเชื่อว่าเป็นความสนใจที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ผู้พิพากษาได้ตกลงกันไว้ แต่ทนายความซึ่งเป็นตัวแทนคนที่ขาดความสามารถอุทธรณ์

ในนามของนาย Y การอุทธรณ์ดังกล่าวถูกไล่ออกโดยศาลฎีกาในวันจันทร์ที่มีการตั้งข้อกฎหมายตามกฎหมาย ซึ่งรวมกันหรือแยกกันต่างหากก่อให้เกิด ความต้องการบังคับให้ศาลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยทุกราย “เลดี้แบลร์กล่าวในการตัดสินเป็นเอกฉันท์ของผู้พิพากษาศาลฎีกาห้าคน อย่างไรก็ตามเธอขอร้องให้ครอบครัวยื่นคำร้องต่อศาลว่า “ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกัน” ระหว่างญาติหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์