นายณัฏฐ์จรัสศรีพิทักษ์โฆษกรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีความกังวลว่าการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ

การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่าร้อยละ 7 เนื่องจากผลการดำเนินงานของประเทศมีการปรับตัวดีขึ้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและผลักดันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่ดีขึ้น “นายณัฏฐพรกล่าว

การแข็งตัวของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในอีกปีหนึ่งจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 258,500 ล้านบาท แต่จะไม่มีผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2019 โดยระบุว่ารัฐบาลได้เลือกใช้งบประมาณขาดดุลในปีหน้า