ปัจจุบันประมาณ 20% ของโรคมะเร็งเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่รู้กันว่าเป็นไวรัส กลุ่มแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะในคนที่มีเชื้อเอชไอวีผลงานของเรามีคำอธิบายว่าการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่มะเร็งได้อย่างไรโดยเฉพาะการติดเชื้อไม่จำเป็นต้อง ยังคงมีอยู่และโปรตีนไม่จำเป็นต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ในเซลล์มะเร็งทั้งหมดการศึกษายังมีกลไกสำหรับการที่เชื้อแบคทีเรียบางชนิดสามารถแทรกแซงกับยาที่เป็นมะเร็งได้ นักวิจัยใช้หนูที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ผลของการติดเชื้อ mycoplasma ต่อการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พวกเขาเปรียบเทียบว่าหนูที่สร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้รับอันตรายจากการติดเชื้อที่ไม่ได้รับการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้เร็วเพียงใดเมื่อเทียบกับหนูที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ติดเชื้อ mycoplasma หนูที่ติดเชื้อ mycoplasma จากผู้ป่วยเอชไอวี