สหรัฐและอัฟกานิสถาน ระบุ กลุ่มไอเอส เร่งสะสมกำลังพลหลายพันคน และที่มั่นในอัฟกานิสถาน เพื่อฝึกรบ-โจมตีสหรัฐ และชาติตะวันตก หลังเพิ่งเสียที่มั่นในซีเรียและอิรักไป

ทางการสหรัฐและอัฟกานิสถานระบุ กลุ่มรัฐอิสลาม หรือไอเอส ที่สูญเสียที่มั่นในซีเรียและอิรักไปแล้ว ขณะนี้กำลังเร่งสะสมกำลังพล และที่มั่นบริเวณหุบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอัฟกานิสถาน โดยมีการเกณฑ์และฝึกนักรบให้วางแผนโจมตีสหรัฐ และชาติตะวันตกอีกหลายประเทศ

สำหรับกลุ่มไอเอส นับเป็นกลุ่มที่มีภัยร้ายแรงกว่ากลุ่มตอลิบาน เนื่องจากกลุ่มไอเอสเพิ่มขีดความสามารถด้านการทหารอย่างต่อเนื่อง มีรายงานระบุ กลุ่มไอเอสขณะนี้มีนักรบหลายพันคน ทั้งจากเอเชียกลาง ชาติอาหรับบางประเทศ สาธารณรัฐเชชเนีย อินเดีย และบังกลาเทศ รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ของจีน